de Goede Doelen

RTV Bodegraven en Stichting Evenementen Commissie Bodegraven (ECB)hebben het initiatief genomen om van donderdag 10

Flyer .. Het Glazen Huis Bodegraven 2015
Flyer .. Het Glazen Huis Bodegraven 2015

december 20.00 uur tot en met zaterdag 12 december 20.00 uur een Glazen Huis neer te zetten op het Raadhuisplein in Bodegraven.

Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor lokale goede doelen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
In het Glazen Huis zullen de Dj’s van Radio Bodegraven en enkele gast Dj’s (o.a. 3FM) 48 uur onafgebroken live radio maken.
Via de webcams is alles live te volgen op TV Bodegraven.
Op het podium naast het Glazen Huis zullen o.a. Helemaal Top en niemand minder dan Frans Duijts optreden. Het Glazen Huis wordt omringd door een gezellige kerstmarkt en in de Bouwsteeg wordt weer het Dickens festijn gehouden..

Luister naar 107.8 of kom naar de studio!
Tijdens het Glazen huis is er ook de nodige entertainment in de vorm van radiospelletjes, komt er een heuse bingo en zijn er optredens van o.a. Helemaal Top, Hugo Beijeman én Frans Duijts. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Evenementen Commissie Bodegraven. Via 107.8 FM is Radio Bodegraven te beluisteren op de radio, maar het spektakel is ook live te bewonderen via internet en TV Bodegraven. Het Glazen Huis staat op het Raadhuisplein, voor het Gemeentehuis, naast de Buren van de Raad.

Kerstmarkt
Het Glazenhuis wordt omringd door een oergezellige kerstmarkt. De organisatie van het Glazenhuis roept iedereen op om met een ludieke actie geld in te zamelen en dat persoonlijk in te leveren.

Donaties Glazen Huis
Bedrijven en particulieren kunnen hun gift afgeven in de welbekende brievenbus bij het Glazen Huis. Per bank kan het ook worden overgemaakt. Dit kan de hele maand december op rekening nr. NL95 INGB 0007 1147 15 t.n.v. Ter Wal notaris. Onder vermelding van GLAZEN HUIS.

Wil jij ook met je club, vereniging, bedrijf of door een persoonlijke actie ook geld ophalen voor de bovenstaande doelen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar glazenhuis@rtvbodegraven.nl .

De opbrengst van het Glazen Huis zal gaan naar de volgende doelen.

De Goede Doelen - logo's
De Goede Doelen – logo’s

De Zonnebloem, afdeling Bodegraven

De Zonnebloem, afdeling Bodegraven zet zich in voor mensen, die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen hebben. In totaal werken er 48 vrijwilligers bij deze afdeling. De vrijwilligers bezoeken zieke en gehandicapte mensen aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie. Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een vereniging- en streekmarkt bezoeken, een potje schaken, et cetera.
De Zonnebloem afdeling Bodegraven wil de opbrengst van het Glazen Huis gebruiken voor het huren van een rolstoelbus en de entree van een locatie. Bij een locatie wordt gedacht aan een vaartocht in Amsterdam met de rondvaartboot van de Zonnebloem of een bezoek aan een museum.

Voedselbank Gouda, depot Bodegraven

Sinds 11 december 2014 is er in het Rode Kruisgebouw aan de Koninginneweg in Bodegraven een lokaal depot waar de cliënten van de Voedselbank wekelijks hun pakket kunnen halen. Inmiddels wordt door een gezamenlijk aantal van meer dan 40 vrijwilligers iedere week ca. 35/40 pakketten uitgereikt.
De Voedselbank Gouda brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig geld moeten rondkomen. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werkt de voedselbank samen met lokale organisaties die haar klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
De voedselbank Bodegraven wil de opbrengst van het Glazen Huis gebruiken om de vriesproducten in een betere conditie aan te reiken. Wettelijk gezien mag de temperatuur van bevroren producten met slechts 3 graden oplopen (van min 18 naar min 15) om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Door het transport en de beperkte mogelijkheden via koelboxen lukt dat niet, en blijven de cliënten in Bodegraven en omgeving hiervan (grotendeels) verstoken.

Stichting Dierennoodhulp Bodegraven

De Stichting Dierennoodhulp Bodegraven is een 100% vrijwilligersorganisatie die namens de gemeente zorg draagt voor het verlenen van hulp aan gevonden – en/of hulpbehoevende dieren in de openbare ruimte. Ook het terugvinden van verloren (vermiste) dieren behoort tot de taken. Het werkgebied bestrijkt Bodegraven, Nieuwerbrug en de Meije. Uitgangspunt is het welzijn en welbevinden van de dieren. Vandaar het motto “Het dier staat centraal”. De vrijwilligers doen hun uiterste best om zo snel en adequaat mogelijk de noodzakelijke hulp te bieden, om stress voor de hulpbehoevende dieren zo veel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om levende dieren die in nood zijn (verdwaald, gewond, ziek).
De Stichting dierennoodhulp Bodegraven wil de opbrengst van het Glazen Huis gebruiken voor de aanschaf van een chipreader en een schepnet met telescoopsteel.

Wil jij ook met je club, vereniging, bedrijf of door een persoonlijke actie ook geld ophalen voor de bovenstaande doelen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar glazenhuis@rtvbodegraven.nl .